PiNi Coffee - Cà phê Chồn và xe cổ Đà Lạt.

  • Địa Chỉ: Số 01, Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Điện Thoại: 0633.513.111.
  • Email: lienhe@caphepini.com
  • Facebook: http://fb.com/pinicoffee

 


 

BÀI VIẾT MỚI

NHẬN XÉT VỀ PINI COFFEE

Theo bạn, phong cách phục vụ của quán như thế nào?