Mừng Khai Trương Pini Coffee

Mừng Khai Trương Pini Coffee

Giải Marathon Gây Quỹ Vì Trẻ Em Nghèo

Giải Marathon Gây Quỹ Vì Trẻ Em Nghèo

Lien Minh Group 9 Năm Hình Thành và Phát Triển

Lien Minh Group 9 Năm Hình Thành và Phát Triển

Thời gian: Ngày 28/06/2018

Mừng Khai Trương Pini Coffee

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/6/2018, Pini Coffee, quán cà phê chồn và xe cổ, đã chính thức khai trương trở lại tại số 01 KDL Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Tp Đà Lạt.

Thời gian: Ngày 04/07/2018

Giải Marathon Gây Quỹ Vì Trẻ Em Nghèo

Mong muốn chung tay, góp sức vì cộng đồng, góp phần chia sẻ những khó khăn với đồng bào ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là hỗ trợ các em nhỏ vùng cao nguyên hiếu học có đầy đủ phương tiện và vật dụng đến trường

Thời gian: Ngày 04/07/2018

Lien Minh Group 9 Năm Hình Thành và Phát Triển

Hàng năm, Lien Minh Group chọn ngày 4/7 để đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển.